Mensenrechten vandaag, maar ook morgen!

Welke mensenrechten hebben we nu eigenlijk precies? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Van waar komt dit mensenrechtenkader? Hoe staan we er voor, gaan we erop vooruit? En vooral hoe wordt er vandaag naar mensenrechten gekeken?

Al doende verwerken deelnemers verschillende mensenrechtenaspecten: soorten mensenrechten, principes als universaliteit en ondeelbaarbeid, evoluties e.d.m. De verwerkte informatie wordt interactief aan elkaar voorgesteld en na twee à drie uur is het mensenrechtenverhaal geen ‘ver-van-mijn-bed-verhaal’ meer maar een gebruiksvriendelijk denk- en handelkader.