De Liga voor Mensenrechten trekt voluit de kaart van ‘Mensenrechteneducatie’. Een duur woord? Nee, mensenrechteducatie omvat alle initiatieven, acties of vormingen die:

  • … gericht zijn op de bewustmaking, bescherming en realisatie van mensenrechten in onze samenleving,
  • … met als doel een mensenrechtencultuur te installeren, behouden of uitdiepen,
  • … en dat op een empowerende manier.

De Liga doet dit op verschillende manieren, waaronder de organisatie van de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten, ontwikkeling van interactieve tools zoals een privacy-app, maar vooral ook via een educatief aanbod.

Ons aanbod heeft momenteel drie ‘kapstokken’:

  • Kennismaking met het mensenrechtenkader
  • Kritisch kijken naar de invulling en realisatie van specifieke mensenrechten in onze eigen samenleving
  • Tools om zelf mee aan de slag te gaan in je omgeving.

Dit aanbod is uiteraard steeds in ontwikkeling en wordt aangepast aan actuele trends en evoluties.

Ons aanbod is gericht op (jong)volwassenen en we werken bij voorkeur met groepen van een 20-tal deelnemers.

Geprikkeld? Bekijk ons huidig aanbod en neem dan contact met ons op. De Liga past haar tarieven aan aan jouw organisatie, haar werkvormen aan jouw wensen. Workshops kunnen zeker ook gecombineerd worden. Ofwel: mensenrechten(educatie) op mensenmaat!*

* Gelieve ons wel tijdig te contacteren zodat we effectief op maat kunnen werken.